Οι ιδιοτητες των αμυγδαλων από το Bakali

Οι ιδιοτητες των...

Το αμύγδαλο έχει σημαντικές αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και προστατευτικές ιδιότητες, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε βιταμίνη Ε. Προστατεύει από εκφυλιστικές ασθένειες τον οργανισμό και προλαμβάνει την γήρανση των ιστών και των κυττάρων. Πέραν της υψηλής περιεκτικότητας του σε βιταμίνη Ε, περιέχει  ασβέστιο, πρωτεΐνες, κάλιο, φώσφορο, σίδηρο και μαγνήσιο. Στοιχεία τα οποία συντελούν στη διατήρηση της […]

Το αμύγδαλο έχει σημαντικές αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και προστατευτικές ιδιότητες, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε βιταμίνη Ε. Προστατεύει ...

Pre-Event Nutritional Strategies

Pre-Event Nutritional Strategi...

The following guidelines must be considered when planning your pre-event meal: Be taken 1-4 hours before depending on personal preferences, experience and event intensity, length and starting time. The closer the meal to the event, the smaller the meal. 200-300 grams of c...

During Event Nutritional Strategies

During Event Nutritional Strat...

The following guidelines are suggested for during exercise nutrition: Start shortly after starting exercise (15-20 minutes) Focus on glucose with a mixture of other sugars Energy drinks are optimal The higher the intensity, the greater the amount of carbohydrate needed Maintain fluids at 1...

Dorian Meal Ideas

Dorian Meal Ideas...

On Saturday, 11 November you are running an obstacle course with 23 natural and man-made obstacles over 6 kilometer of varried terrain. These few weeks leading to Dorians Challenge powered by Scaffolding Solutions, make sure that every day contains food and snacks high in ...

Hydration: why is it so important for good health?

Hydration: why is it so import...

Most water is discharged from the body through the kidney as urine. A large amount of water can be lost every day through sweat, breathing and the digestive tract. In hot weather, during physical exercise and when one suffers from diarrhea or vomiting, the rate of water loss tends to increa...

The role of competition as a catalyst for community development

The role of competition as a c...

For some time now the topic of competition among primary and secondary school-age children has been keenly debated. On the one hand, some feel that too much competition ostracises less able children, whatever the task, and on the other, that lack of competition may simply result in apathy t...

Exercise should be (5-alive)

Exercise should be (5-alive)...

1 – Challenging Being challenged often conjures thoughts of, ‘Ugh, I’ll be lying in a pool of my own sweat, tears and broken dreams in thirty minutes…’ If that’s your thing, great, but intensity’s not the only branch on the challenge tree. Learning a new skill, actually taking...

Four simple steps to

Four simple steps to...

Water This article is designed to help, to give you the quickest, easiest ways to dramatically boost your health…right now…today! This is by far the easiest ‘instant health booster’ to implement. Drink 1 litre of water per 25Kg’s of bodyweight per day. If this sounds like a lot, w...

What is “sports” or “athletic anemia” and how can it be prevented?

What is “sports” or “ath...

“Sports anaemia” occurs when trained athletes experience low levels of blood haemoglobin (normal levels are to 14-17.5 g/dl for men and 12-16 g/dl for women), as well as low haematocrit and low ferritin levels [1,2,3]. Some factors that may cause this kind of anaemia are [6,5]: Inadequ...

Calcium and absorption

Calcium and absorption...

Calcium is a very important mineral that is essential to the human body. All body tissues need calcium. Calcium travels in the blood throughout the body. The parathyroid hormone helps regulate it. Bones and teeth contain 99% of calcium and tissues and extracellular liquid 1%. The main role ...

Enter your keyword