Χορηγοί

To Dorians Challenge προσφέρει ευέλικτα πακέτα χορηγιών τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, τους στόχους και τον προϋπολογισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδιωτών.
 
Τα προγράμματα χορηγιών δίνουν τη δυνατότητα έντονης προβολής των ενδιαφερομένων τόσο πριν και μετά από κάθε διοργάνωση όσο και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Οι Χορηγοί μπορούν να λάβουν έκθεση μέσα από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όπως το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και τις εφημερίδες και τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε περιλαμβανομένων της ιστοσελίδας μας, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Dorians Challenge και των εφαρμογών τεχνολογίας που διαθέτουμε. Οι Χορηγοί λαμβάνουν προβολή μέσω πληρωμένων καταχωρήσεων που διενεργούμε σε εγχώρια και διεθνή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ως επίσης και κατά τη διάρκεια υπαίθριων διαφημιστικών εκστρατειών που πραγματοποιούμε.
 
Εάν θα σας ενδιέφερε η συνεργασία υπό τη μορφή χορηγίας με το Dorians Challenge, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το πιο κάτω ηλεκτρονικό έντυπο.