Στοιχεία Επικοινωνίας

×

Warning message

The string webform:30:confirmation could not be refreshed with the text format filtered_html because it is not allowed for translation.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Dorians Challenge
FROSIA House, 2ος Όροφος, Γραφείο 202
Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1,
1066 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομικό Κιβώτιο: 20404,
2152 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο:
+357 22109018

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
info@dorianschallenge.com