Ομαδικές Εκπτώσεις

To Dorians Challenge αποτελεί μια άριστη ευκαιρία ανάπτυξης της συνεργασίας και παραγωγικότητας σε ένα διαφορετικό περιβάλλον μακριά από την καθημερινότητα και την πίεση της εργασίας. Μέσα από τη θετική αλληλεπίδραση, η ομάδα μπορεί να αναπτύξει και να βελτιώσει δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχία στο χώρο της εργασίας όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ανάληψη ευθυνών, η αντιμετώπιση του φόβου αποτυχίας και η ηγεσία.

Αν είστε ομάδα 30, 40, 50 ή 100 ατόμων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για εξασφάλιση κινήτρων συμμετοχής.