Ευκαιρίες Εργασίας & Συνεργασίας

Το Dorians Challenge καλωσορίζει αιτήσεις εργασίας και συνεργασίας από υποψήφιους Δωριείς από όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά υπόβαθρα.
 
Οι υποψήφιοι Δωριείς, θα πρέπει να είναι άτομα:
  • Θετικά και δραστήρια
  • Αποτελεσματικά
  • Δημιουργικά και με καινοτόμο σκεπτικό
  • Με δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και με ελάχιστη επίβλεψη
  • Ικανά να εργαστούν ως μέλη ομάδας ή μόνα τους
  • Με ικανότητες διαχείρισης έργων και χρόνου
  • Με άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακά
  • Με ικανότητες χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών (MS Office, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης)
  • Με ενδιαφέρον σε δραστηριότητες και/ή αθλήματα υπαίθριων και/ή κλειστών χώρων.
 
Εάν πιστεύεις ότι διαθέτεις τα χαρακτηριστικά και ικανότητες για να γίνεις μέλος της κοινότητάς μας, στείλε μας το Βιογραφικό Σημείωμά σου στη διεύθυνση info@dorianschallenge.com αναφέροντας τη θέση την οποία σε ενδιαφέρει και περιγράφοντας με λίγα λόγια τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξουμε εσένα.